Ovdje se nalazi cjenik za usluge korištenja wellnessa.

Molimo naše klijente i goste apartmana da vode računa da je obavezna rezervacija termina za sve naše usluge.

Gostima naših apartmana omogućujemo popust od 10 posto za usluge masaže i specijalnih paketa za žene, muškarce i parove te za piling